Før i tiden var det nemmere at være udgiver af et magasin. Hver uge eller måned – eller hvor tit, magasinet nu engang skulle udkomme – samlede man det stof, der skulle bruges, og grafikerne gik i gang med at skabe et flot magasin, som kunne springe i øjnene, når de potentielle læsere stod i kiosken og skulle vælge ugens læsning, eller som kunne fastholde abonnenterne, så de ikke sprang fra og valgte konkurrentens magasin.

I dag er mediebilledet langt mere broget, og et magasin, der udkommer på tryk, er nødt til at være til stede på en lang række andre platforme for at kunne overleve.

Det gælder ikke mindst på de sociale medier, og de trykte magasiner bruger da også at markedsføre sig via eksempelvis Facebook i et omfang, som vi ikke ville have troet for bare få år siden. Er man bruger af Facebook, vil man hyppigt opleve, at der kommer opslag i ens nyhedsfeed med henvisning til artikler og andet indhold i trykte magasiner. Målet er naturligvis, at man skal blive nysgerrig og finde vej til magasinet, men der er også tale om en generel gøren opmærksom på mediet selv, så vi husker, at det er i markedet stadigvæk.

Også til stede på hjemmesider

Der findes næppe et trykt magasin i dag, som ikke har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse hele indholdet i det trykte magasin eller dele heraf. Det er ganske enkelt en nødvendighed, hvis magasinet fortsat vil være i markedet, og for læserne giver det en fleksibel måde at læse magasinet på, idet man kan veksle mellem den trykte udgave og udgaven på nettet.

blogjr-portfolio